Όμορφα μηνύματα

28η Οκτωβρίου 1940 – Τιμής Ένεκεν