ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ Θ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΨΑΛΛΕΙ Ο ΑΡΧΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΤΧΕ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ