Προφητείες

Ἐξαμίλια ἐννοοῦμε στό Αἰγαῖο. Δέν θά μείνουν γιά πολύ. Θά φύγουν ἆρον – ἆρον, καθώς θά τούς χτυπήσουν οἱ Ρῶσοι, γιατί θά ἔχουν θίξει τά συμφέροντά τους…

(2012), Μαρτυρίες προσκυνητῶν – τόμος Β’, Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, Ἁγιοτόκος Καππαδοκία: Θεσσαλονίκη.
[sc name=”eidi-roychismoy” ][/sc]

Μαρτυρία Κουρή Ματθαίου, Κέρκυρα
Σέ κάποια συνάντηση, ρωτήσαμε: “Γέροντα, οἱ Τοῦρκοι θά φτάσουν στά ἐξαμίλια. Ἀλλά, Ἐξαμίλια ἔχει καί στήν Κόρινθο καί στή Δρᾶμα. Λοιπόν, Γέροντα, μέχρι ποῦ θά φτάσουν, τελικά;” Ἡ ἀπάντησή του ἦταν: “Οὔτε στή Δρᾶμα οὔτε στήν Κόρινθο θά φτάσουν. Ἐξαμίλια ἐννοοῦμε αὐτά πού εἶναι στό Αἰγαῖο. Ἀλλά δέ θά μείνουν γιά πολύ. Θά φύγουν ἆρον – ἆρον, καθώς θά τούς χτυπήσουν οἱ Ρῶσοι, γιατί… θά ἔχουν θίξει τά συμφέροντά τους”.
Ἄλλοτε πάλι, ὁ Γέροντας εἶπε: “Λίγο πρίν τόν πόλεμο, θά ὑπάρχει κακομοιριά στή χώρα μας ἀλλά καί στήν Εὐρώπη. Θά ὑπάρχει κρίση, οἰκονομική καί πολιτική”.