Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίον τα γνωστά, συστημικά ηλεκτρονικά μέσα μαζικής προπαγάνδας και πλύσης εγκεφάλου ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τις ίδιες λέξεις

Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίον τα γνωστά, συστημικά ηλεκτρονικά μέσα μαζικής προπαγάνδας και πλύσης εγκεφάλου ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τις ίδιες λέξεις

Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίον τα γνωστά, συστημικά ηλεκτρονικά μέσα μαζικής προπαγάνδας και πλύσης εγκεφάλου ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τις ίδιες λέξεις