Υπάρχουν σήμερα δαιμονισμένοι; Αν αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει σήμερα δαιμονοκαταληψία, αν υπάρχουν δαιμονισμένοι ας δει το παρακάτω βίντεο. Πρωταγωνιστεί κάποιος που το όνομα του είναι "Λεγεών"!

Υπάρχουν σήμερα δαιμονισμένοι; Αν αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει σήμερα δαιμονοκαταληψία, αν υπάρχουν δαιμονισμένοι ας δει το παρακάτω βίντεο. Πρωταγωνιστεί κάποιος που το όνομα του είναι “Λεγεών”!

Υπάρχουν σήμερα δαιμονισμένοι; Αν αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει σήμερα δαιμονοκαταληψία, αν υπάρχουν δαιμονισμένοι ας δει το παρακάτω βίντεο. Πρωταγωνιστεί κάποιος που το όνομα του είναι “Λεγεών”!

Αν αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει σήμερα δαιμονοκαταληψία, αν υπάρχουν δαιμονισμένοι ή υπήρχαν μόνο στα χρόνια του Χριστού και των Ευαγγελίων…
Στο παρακάτω βίντεο πρωταγωνιστεί κάποιος που το όνομα του είναι “Λεγεών”!