«Ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσεται ημίν» (Ματθαίου ΣΤ’, 33)

«Προσέξτε, μη ζητείτε, λέγει ο Κύριος, τα τού παρόντος βίου διόλου.

Εμείς όμως συνεχώς αυτά ζητούμε.

Λέγει να επιζητείτε τα επουράνια.

Εμείς όμως ούτε για λίγη ώρα δεν τα επιζητούμε.

Ίσα ίσα όση μέριμνα επιδεικνύουμε για τα βιωτικά,

τόσην ολιγωρία και αδιαφορία έχουμε για τα πνευματικά.

Μάλλον δε η αδιαφορία μας είναι πολύ περισσότερη» (Ομιλία ΚΒ’ εις τον Ματθαίον).

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος