Ζωντανή θυσία ή πνευματική διακονία

Εμείς για να λατρεύουμε αληθινά το Θεό δεν χρειαζόμαστε
ούτε πρόβατα και μοσχάρια,
ούτε μαχαίρι και θυσιαστήριο
αλλά μόνο ψυχή πνευματική.

Αυτό ακριβώς φανέρωσε ο Χριστός στην Σαμαρείτιδα λέγοντας·

«όσοι έχουν αληθινή πίστη σ’ Αυτόν, πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά κι αληθινά».

Μην θυσιάζεις λοιπόν πρόβατα και μοσχάρια,
αλλά πρόσφερε τον εαυτό σου ζωντανή θυσία στο Θεό.

Ποια είναι η ζωντανή θυσία;
η ζωή που είναι σύμφωνη με τη διδασκαλία του Χριστού.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος