Ο πόλεμος της πορνείας

Είναι διπλός πόλεμος, σωματικός και ψυχικός.
Ας ακούσουμε όμως τι μας διδάσκει ο Άγιος Κασσιανός :
Τα μεν άλλα πάθη έχουν το κέντρο της μάχης μόνο μέσα στην ψυχή. Ο πόλεμος όμως της πορνείας είναι διπλός, διακρινόμενος σε ψυχικό και σωματικό πόλεμο. Γι’ αυτό πρέπει να αναλάβουμε διπλή πάλη εναντίον του.

[sc name=”agioreitiko-thymiama” ][/sc]
Δεν είναι δηλαδή αρκετή η σωματική νηστεία για την απόκτηση της τέλειας σωφροσύνης και της πραγματικής αγνείας, αν δεν συνοδεύεται από συντριβή καρδίας, από θερμή προσευχή προς τον Θεόν, από τακτική μελέτη της Αγίας Γραφής, από κόπο και χειρωνακτική εργασία, που μπορούν να περιορίζουν τις άτακτες ορμές της ψυχής και να την αποτρέπουν από τις σαρκικές φαντασίες.
Περισσότερο όμως από όλα βοηθεί στην νίκη η ταπείνωση της ψυχής, χωρίς την οποία δεν θα μπορέσει κανείς να καταβάλει ούτε την πορνεία, ούτε τα άλλα πάθη. Πρέπει λοιπόν προηγουμένως να προφυλάσσουμε, με όλη μας την προσοχή, την καρδιά μας από ακάθαρτους λογισμούς, διότι από αυτή την καρδιά προέρχονται, όπως λέγει ο Κύριος, πονηρές σκέψεις, φόνοι, μοιχείες, πορνείες και όλα τα άλλα.(Ματθ. ΙΕ’ 19).