28η Οκτωβρίου 1940: Το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν, aud

Δεν είχε χαράξει ακόμα και ένα συγκεκριμένο μήνυμα ακουγόταν από τον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό εκείνο το πρωινό:

«Εδώ Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγείου.
Αἱ ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουν ἀπὸ τῆς 0530 πρωϊνῆς τῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθορίου.
Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ πατρίου ἐδάφους», ακούστηκε στο ηχητικό που μεταδόθηκε σε όλα τα σπίτια των Ελλήνων.

πηγή