Απ’το βιβλίο της Ζωής να μην σβυστεί κανένας ,γιατί στο χέρι το κρατεί ο γιός του Ενός, ο ...

σχόλιο Γ.Θ : Μπορεί να το ξέχασαν ακόμα και αυτοί που το τραγούδησαν. Να πέρασαν στο σκοτάδι αυτοί ...

The storm is getting colder… Wish you were here A battlefield of love and fear And I wish ...

Via Dolorosa Verse 1: Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day The soldiers tried to clear the ...

ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΝΤΡΕΜΑΤΑ από τον Πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη ...

J.F Maurice Monaco (28º À L’Ombre 1978) (28º in the shade) ...

Nostalgia de amor y recuerdos ...