Ανακοινώσεις, Γιώργος Θαλάσσης

Ανακοίνωση της Πολιτικής Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» για της Εθνικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

Εκ του Γραφείου Τύπου

Εν όψει των εκλογών της 21 ης Μαΐου η Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δηλώνει τα εξής: δεν υποστηρίζει κανένα από τα υποψήφια κόμματα, όποιο μανδύα, θρησκευτικό ή οτιδήποτε άλλο, και να φέρει.
Το «γιατί» εκφράζει γλαφυρά το όρθρο του π. Βασιλείου Βολουδάκη με τίτλο «Το φετινό Πάσχα της συγχύσεως» στο περιοδικό του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πευκακίων Αθηνών «Ενοριακή Ευλογία» (Τεύχος Απρίλιος 2023, σελ. 147-149).
Παραθέτουμε απόσπασμα από το παραπάνω άρθρο:
«Τό ἔτος 2008, τότε πού ἦταν ἀκόμη ἐκλογικά καιρός, διακρίναμε ὅτι “ροδίζει” ἡ παγκόσμια αἰχμαλωσία καί ἐκρούσαμε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ὅτι εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη νά “μετρηθοῦμε” ὅλοι οἱ ἐκκλησιαζόμενοι καί νά ἀγωνισθοῦμε γιά τήν εἴσοδο στή Βουλή, διεκδικοῦντες Χριστόν καί Ἑλλάδα, καί ὄχι νά ἀρκούμεθα στά πλακάτ καί στίς ἐκτός Βουλῆς ἀνώφελες διαμαρτυρίες, πού ἐκτονώνουν την λαϊκή ἀντίδραση πρός ἐξυπηρέτηση τῶν Κυβερνώντων.
Στίς παρακλητικές ἐκκλήσεις μας τοῦ ἔτους 2008, προσωπικά καί ἐγγράφως πρός τόν καθένα ἀπό τούς 9000 Ἐφημερίους τῆς Χώρας μας νά στείλουν πνευματικά τους παιδιά ὑποψηφίους στήν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (πού εἶχε σάν προϋπόθεση ἐγγραφῆς σ’ αὐτήν τήν ἀποκήρυξη τῆς Μασωνίας καί κάθε μορφῆς Ἀποκρυφισμοῦ), ἀπήντησαν μόνο 15! Ἐάν 9000 Ἐφημέριοι καί οἱ Ἐνορίες τους εἶχαν συνειδητοποιήσει τήν ἔκκλησή μας ἐκείνη καί τήν σημασία της, σε ἐποχή πού δέν εἶχαν ὑπογραφεῖ τά Μνημόνια τῆς καταδυναστεύσεως τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, οὔτε εἶχε μεταβληθεῖ ἡ Πατρίδα μας σέ οὐδετερόθρησκο Κράτος, ἡ κατάσταση θά ἦταν ἐντελῶς ἀλλοιώτικη.
Οἱ Μασῶνοι, ἤδη ἀπό τό 1902 εἶχαν ἐκδώσει Ἐγκύκλιο και καλοῦσαν τούς Τέκτονες νά ἐκλέξουν ἀποκλειστικά «Ἀδελφούς Τέκτονας καί ὄχι βεβήλους», ὁποιασδήποτε παρατάξεως. Τήν Ἐγκύκλιο ἐκείνη, μόνο ἐμεῖς ἔχουμε δημοσιεύσει στό Περιοδικό μας αὐτό. Σήμερα, ἡμῶν κοιμωμένων, οἱ Μασῶνοι κυβερνοῦν ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἐκκλησιαστικό καί Πολιτικό!
Ἡ κώφευση Κληρικῶν καί θρησκευομένων συνεχίσθηκε καί τά ἑπόμενα χρόνια (μέ εἰρωνίες καί μομφές κατά τοῦ προσώπου μου και κατά τῆς προσπαθείας τῶν κατά Θεόν πολιτευομένων στά πλαίσια τοῦ βιβλίου μου «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ») μέχρι καί το 2020, ὅταν ξέσπασε ἡ ἀπάτη τοῦ COVID-19 καί οἱ Πολιτικοί ἔκλεισαν τίς Ἐκκλησίες μας.
Τότε ἔδειξαν οἱ ἐκκλησιαζόμενοί μας τό πραγματικό τους πρόσωπο καί τήν “πνευματικότητα” πού ἀποταμίευαν! Ἕνα πρόσωπο περίτρομο, χωρίς πνευματική νηφαλιότητα, χωρίς τήν παραμικρή ὁρατότητα ἤ, ἔστω τήν παραμικρή διερώτηση, πῶς οἱ Κυβερνῶντες, πού οὐδέποτε ἐνδιαφέρθηκαν γιά τά πραγματικά προβλήματα τοῦ λαοῦ, ἀποφάσισαν ξαφνικά νά γίνουν οἱ ‘‘σωτῆρες’’ του;
Ξέχασαν οἱ ἐκκλησιαζόμενοί μας τόν ἐκκλησιασμό, τήν Πίστη στόν Ἱερό χῶρο τοῦ Ναοῦ καί στά Μυστήρια τοῦ Θεοῦ μας καί ἰδίως τῆς Θ. Λειτουργίας.
Μασκοφορέθηκαν καί ἐξακολουθοῦν νά κυκλοφοροῦν μασκοφόροι, ἀκόμη καί ὅταν βρίσκονται σέ ἐρημιά μόνοι τους, μή φροντίζοντες γιά τίποτα ἄλλο, παρά μόνο γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς σωματικῆς
τους ὑγείας, πού κινδυνεύει «κατά φαντασίαν»!
Φωνάζουμε ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2020 γιά τήν ἀπάτη τοῦ COVID-19 (ἡ ὁποία, κατά τήν ὁμολογία τοῦ ὑπουργοῦ Ἄ. Γεωργιάδη, εἶναι «μιά παγκόσμια ἄσκηση») καί, δόξα τῷ Θεῷ, μᾶς ἄκουσαν πολλοί, ἀπό ὅλον τόν κόσμο, ἀρκετοί καί ἐκτός Ἐκκλησίας.
Στήν ἀρχή, ὅμως, μᾶς ἀντιστρατεύθηκαν καί κάποιοι παραδοσιακοί θρησκευόμενοι, λόγῳ τῆς φιλίας τους μέ τόν κ. Τσιόδρα και μᾶς ἐλοιδώρησαν, ἐπειδή ἀποκαλέσαμε τόν COVID-19 «ἁπλῆ γρίπη». Στή συνέχεια κατάλαβαν καί ἔγιναν σφοδροί πολέμιοι τῆς Κυβερνητικῆς τακτικῆς ὡς πρός τήν λεγομένη «πανδημία», υἱοθετήσαντες τήν ἐπ’ αὐτῆς τοποθέτηση τοῦ διεθνοῦς φήμης ἰολόγου Μπαγκντί, τόν ὁποῖον ἀπό τήν ἀρχή τῆς πανδημικῆς ἀπάτης ἐπικαλούμεθα και οἱ ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας γνωρίσατε. Ὡστόσο αὐτοί, δεν αἰσθάνθηκαν τήν ἀνάγκη νά ἀναγνωρίσουν, ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων, τήν ἀδικία πού μᾶς ἔκαναν, οὔτε τήν ἀρχική λάθος ἐκτίμησή τους, ὅτι ὁ θανάσιμος κίνδυνος τοῦ ἰοῦ ἦταν ὑπαρκτός, ἐνῶ στήν πραγματικότητα ἦταν πράξη τοῦ παγκοσμίου πολιτικοῦ σχεδιασμοῦ γιά την καθυπόταξη τῶν λαῶν, μέ ὑγειονομική πρόφαση! Δέν περιμέναμε τήν συγνώμη τους, οὔτε τήν ἀναφορά τους στόν δίκαιο καί ἐκ τῶν πραγμάτων ἐπαληθευθέντα ἀγῶνα μας. Περιμέναμε, ὅμως, νά διαπιστώσουν τήν πολιτική τους ἀνωριμότητα καί τήν ἔλλειψη τῆς διορατικότητος, πού ἀπαιτεῖται, προκειμένου κανείς νά πολιτευθῇ.
Καί τώρα! Ξαφνικά! Σάν νά ξύπνησαν οἱ θρησκευόμενοι ἀπό λήθαργο, μᾶς ζητοῦν ἀπεγνωσμένα νά τούς εἰποῦμε τί νά ψηφίσουν, ὅταν ἐδῶ καί καιρό ἔχουμε μέ ἐπιχειρήματα ἐξηγήσει ὅτι τώρα πιά το θέμα τῶν ἐκλογῶν ἔχει κλείσει γιά τούς νουνεχεῖς, διότι δέν ΖΗΤΕΙΤΑΙ πλέον Ἡγέτης, ἀλλά ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΟΣ! Γι’ αὐτό καί ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀπενεργοποιήθηκε ἐκλογικά, διότι ἐφ’ ὅσον οἱ ἐκκλησιαζόμενοι ὁλοπρόθυμα καί μέ ἀπερίγραπτο φανατισμό ἀκολούθησαν τά Κυβερνητικά τυραννικά μέτρα καί ‘‘γύρισαν τήν πλάτη’’ ἀκόμη καί στούς Ναούς τους, κάνοντας Κατηχητικό τους την Τηλεόραση, ἐξέλιπε πλέον κάθε ἀνθρώπινη ἐλπίδα.
Βεβαίως, ὅλοι ἐκεῖνοι, πού ὅταν ἦταν καιρός κοίταζαν ἀλλοῦ, τώρα δραστηριοποιήθηκαν νά συσπειρώσουν ‘‘πατριωτικές δυνάμεις’’ καί νά φτιάξουν ἕνα συνοθύλευμα ἀνθρώπων μέ συγκεχυμένες ἰδεολογίες (ἀδυνατοῦντες νά κατανοήσουν τήν πολιτική τῆς Αὐτοκρατορίας μας), ὅπως τό προσπαθοῦσαν χρόνια ὁλόκληρα καί τούς ἀποτρέπαμε. Ἐφαρμόζουν τήν παλαιοπολιτική συνταγή μέ ἐπικάλυμμα Ὀρθοδοξίας καί μπαγιάτικων ‘‘φρέσκων’’(!) ἀγωνιστικῶν ἰδεῶν!
Ἡ ὥρα γιά Κοινοβουλευτική ἀλλαγή ἔχει, κατά τήν ἄποψή μας, παρέλθει καί, μάλιστα πρό πολλοῦ.
Ὄχι μόνο γιά τούς λόγους πού ἀναφέραμε, ἀλλά καί γιά τόν βασικό λόγο ὅτι πλέον τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα νοθεύεται μέ ἐξελιγμένα ἠλεκτρονικά κόλπα καί οἱ μόνοι πού μποροῦν νά ἐλπίζουν σέ ἀποτελεσματική ἀμφισβήτηση τοῦ νοθευμένου ἀποτελέσματός τους εἶναι ὅσοι θά διαθέτουν δικούς τους ἐκλογικούς ἀντιπροσώπους σέ ὅλα τά Ἐκλογικά Κέντρα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας, δηλαδή τοὐλάχιστον 4000 ἀνθρώπους!
Προσωπικά ἀναμένω πλέον, τήν λύση τοῦ Θεοῦ. Εἴτε ἐμμέσως, μέ αἰφνιδία ἀνατροπή τῆς Παγκοσμίου Πολιτικῆς Σκηνῆς, εἴτε με ἄμεση ἐπέμβασή Του, ἡ ὁποία καί θά εἶναι ἡ πλέον ὀδυνηρή!»

σχόλιο Γ.Θ : Η ανακοίνωση του π.Βασιλείου έχει πόνο και απογοήτευση και δεν έχει άδικο αλλά πιστεύω ότι εμείς οι λίγοι οφείλουμε να ψηφίζουμε για να έχουμε καθαρή συνείδηση ενώπιον του Θεού και ας ξέρουμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι με αυτό το στημένο παιχνίδι που λέγεται αντιπροσωπευτικός κοινοβουλευτισμός. Τα μάτια του Θεού δεν είναι στραμμένα στο αποτέλεσμα των εκλογών αλλά στις ψυχές μας

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!