Αποκάλυψη ΣΟΚ της ΕΣΤΙΑΣ: Μυστική σύναξη των ψευτομακεδόνων με «Τούρκους», «Βλάχους» και «Εβραίους»

Προετοιμάζουν κινήσεις κατά της Ελλάδας

Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει τήν συνάντηση πού ἔγινε τό Σάββατο σέ ξενοδοχεῖο τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό τήν ὀργάνωση τῶν «Μακεδόνων» τῆς διασπορᾶς, μέ στόχο τόν συντονισμό τεσσάρων «μειονοτήτων» γιά τήν κατασυκοφάντηση τῆς Ἑλλάδος

ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ τῆς Μακεδονίας Θεσσαλονίκη ἐπέλεξαν οἱ ὀργανώσεις τῶν Σκοπιανῶν ψευτομακεδόνων, προκειμένου νά διοργανώσουν κάτω ἀπό τήν μύτη τῶν ἀρχῶν μία μυστική ἡμερίδα, ἡ ὁποία εἶχε ὡς στόχο τόν συντονισμό τεσσάρων ὑποτιθέμενων ἐθνικῶν μειονοτικῶν ὁμάδων, προκειμένου νά καταδειχθεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάδα τίς καταπιέζει καί παραβιάζει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Tῆς Φανῆς Χαρίση

Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία» ἡ ὁποία κατάφερε νά παρεισφρήσει στήν ἐκδήλωση καί νά τήν παρακολουθήσει, μολονότι οἱ διοργανωτές ἐπιχείρησαν νά ἐμποδίσουν τήν ὑπογράφουσα καί τῆς ἔκαναν ἔλεγχο στοιχείων (!), οἱ ὁμάδες αὐτές, παρόντος τοῦ γνωστοῦ δικαιωματιστῆ Παναγιώτη Δημητρᾶ, ἔδωσαν τό ραντεβού τους στήν συμπρωτεύουσα ὑπό τήν σκέπη ὀργανώσεων «Μακεδόνων τῆς διασπορᾶς», προκειμένου νά συντονίσουν τόν βηματισμό τους. Στήν συνάντηση αὐτή στήν ὁποία μετεῖχαν ἐκπρόσωποι πού αὐτοπροσδιορίζονται ὡς ἐκπρόσωποι τῆς «βλάχικης», «τουρκικῆς» καί τῆς «ἑβραϊκῆς» μειονότητας τῆς Ἑλλάδος (ἄν καί εἶναι πολύ ἀμφίβολο ἄν οἱ ἐκεῖ παριστάμενοι ἐκπροσωποῦσαν τό ἑβραϊκό στοιχεῖο), μαζί μέ τούς λεγόμενους «μακεδόνες», ἀποδεικνύει πόσο μεγάλες αὐταπάτες εἶχε τό ἑλληνικό Κράτος ὅταν ὑπέγραφε μέ τούς γείτονες τῶν Σκοπίων τήν συνθήκη τῶν Πρεσπῶν. Τά ἀλυτρωτικά παιχνίδια συνεχίζονται.

Οἱ ὀργανώσεις καί ὁμοσπονδίες αὐτοῦ τοῦ τύπου ἐπιδεικνύουν δράση παντοῦ καί βυσσοδομοῦν κατά τῆς Ἑλλάδος. Ἐκτός ἀπό τούς αὐτοπροσδιοριζόμενους ψευτοΜακεδόνες, πρόσφατα στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ἐπιχείρησε νά παρέμβει ἀνεπιτυχῶς γιά νά καταγγείλει τήν Ἑλλάδα καί ἡ αὐτοπροσδιοριζόμενη ὡς ὁμοσπονδία «Τούρκων» Δυτικῆς Θράκης. Ἀναλυτικά στήν Θεσσαλονίκη τό Σάββατο συνέβησαν τά ἑξῆς: Ἡ μυστική σύναξις εἶχε τόν τίτλο «2023 Θεσσαλονίκη Φόρουμ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων-Ὑποχρεώσεις τῆς Ἑλλάδος ἀπό διεθνεῖς συμφωνίες καί τά δικαιώματα τῶν μειονοτήτων» καί διοργανώθηκε ἀπό τούς «Ἑνωμένους Μακεδόνες Διασπορᾶς» (United Macedonian Diaspora). Σημειώνεται ὅτι κάποιοι ἐκ τῶν ὁμιλητῶν δέν δίστασαν νά χλευάσουν τήν Ἑλλάδα τονίζοντας ὅτι «ἄν θέλει πραγματικά νά λέγεται καί νά εἶναι τό λίκνο τῆς Δημοκρατίας», θά πρέπει νά ἀναγνωρίσει τίς μειονότητες αὐτές. Ἔτσι, οἱ ὁμιλητές ἔθεσαν θέματα καταπατήσεως τῶν δικαιωμάτων τῆς αὐτοαποκαλούμενης μακεδονικῆς μειονότητας, ἐνῷ προσέθεσαν ὡς μειονότητες τούς Βλάχους, τούς Ἑβραίους καί βάφτισαν ὡς τουρκική τήν μουσουλμανική μειονότητα.

Γιά νά γίνει ἀντιληπτό τό μέγεθος τῆς φαυλότητας τῶν αὐτοαποκαλούμενων ὡς μελῶν τῆς μακεδονικῆς μειονότητας, ἀρκεῖ νά ἀναφερθεῖ ἡ παρουσία τοῦ ψευτοαρχιμανδρίτη Νικόδημου Τσαρκνιᾶ, ὁ ὁποῖος ἦταν ἱερέας –τό διάστημα 1973 ἕως 1991– στήν Μητρόπολη Φλωρίνης ἀπό ὅπου διεκήρυσσε ἀνθελληνικές θέσεις καί θέσεις ὑπέρ τῶν Σκοπίων. Τό 1991 ἀπολύθηκε λόγῳ τῶν θέσεων καί τῆς προπαγάνδας πού ἔκανε ὑπέρ τῶν Σκοπίων, ἐνῷ τό 1992 ἀποπέμφθηκε πλήρως ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας. Ὁ ψευτοαρχιμανδρίτης εἶχε μπεῖ στό στόχαστρο τῆς ΕΥΠ γιά λόγους χρηματοδοτήσεως καί συνεργασίας μέ κρατικούς ὀργανισμούς τῶν Σκοπίων ἀλλά καί γιά μία σειρά ἄσεμνων φωτογραφιῶν πού εἶχαν πιστοποιηθεῖ καί ἀπό τό FBI.

Ὁ κ. Τσαρκνιᾶς φέρεται νά λειτουργεῖ σέ μιά ψευτοεκκλησία στήν Ἀριδαία καί συνεχίζει φυσικά νά ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι Ἀρχιμανδρίτης. Στά ταξίδια του στήν Ἀμερική γνώρισε τόν νῦν πρόεδρο τῶν Ἑνωμένων Μακεδόνων Διασπορᾶς κ. Μέτο Κόλοσκι, ὁ ὁποῖος μάλιστα στήν σύναξη αὐτή (φόρουμ τήν ὀνόμασαν οἱ ὀργανωτές της) τόν εὐχαρίστησε γιά τήν δράση του καί τά ὅσα κάνει γιά τήν «Μακεδονία μας». Ὁ ἴδιος εἶναι καί διευθυντής τῆς ΑΜΚΕ Μακεδονική Κίνηση γιά τήν προώθηση τῆς Μητρικῆς Γλώσσας «Κρστέ Μισίρκοβ» πού κινεῖται μιλῶντας γιά τά «δικαιώματα» τῆς αὐτοαποκαλουμένης μακεδονικῆς μειονότητος καί θέλοντας νά ἐπιβάλλει τήν διδασκαλία σέ σχολεῖα καί πανεπιστήμια, τῆς λεγομένης «μακεδονικῆς» γλώσσης.

Ἐκ τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν τῆς ΑΜΚΕ εἶναι ἡ κ. Εὐγενία Νατσουλίδου, ἡ ὁποία εἶναι στενή συνεργάτης τοῦ προέδρου τῶν «Ἑνωμένων Μακεδόνων Διασπορᾶς» Μέτο Κόλοσκι πού στήν ὁμιλία της ἐξῆρε τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μέ τήν ὁποία, ὅπως εἶπε, βελτιώθηκε τό κλῖμα καί ζήτησε νά μαθαίνεται ἡ μακεδονική γλῶσσα στά δημόσια σχολεῖα, προκειμένου νά τηροῦνται ὅπως ἐπισήμανε τά δικαιώματα τῆς μειονότητας. Ζήτησε ἀπό τήν Ἑλλάδα «νά σταματήσει νά καυχιέται πώς σέβεται τό διεθνές δίκαιο» καί νά «ἐξαλείψει τίς μισαλλόδοξες ἀπόψεις ὁρισμένων πολιτῶν», ἐνῷ χαρακτήρισε ὡς ἥρωα τόν Γκότσε Ντέλτσεφ πού ἐκείνη τήν ἐποχή Μόσχα καί Γιουγκοσλαβία μετά τόν θάνατό του προσπάθησαν νά τόν χαρακτηρίσουν ὡς προσωπικότητα προκειμένου νά τονώσουν τήν ἐθνική συνείδηση στήν τότε «Σοσιαλιστική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» ἀνακηρύσσοντάς τον «ἥρωα» καί «Σλαβομακεδόνα αὐτονομιστή».

Στό φόρουμ δέν παρέλειψαν μάλιστα νά ἀναφερθοῦν σέ ὅσα παιδιά καί ἐνήλικους ἔφυγαν ἀπό τήν περιοχή τῆς Μακεδονίας πρός τίς γειτονικές κομμουνιστικές τότε χῶρες μετά τόν πόλεμο τῆς περιόδου 1945-1949, ὑποστηρίζοντας ὅτι αὐτά τά παιδιά πού τώρα εἶναι μεγάλα σέ ἡλικία ἄτομα τούς στερεῖται τό δικαίωμα νά πάρουν τίς περιουσίες πού ἔχουν ἀπό τούς γονεῖς τους στήν Ἑλλάδα.

Γιά τήν μειονότητα στήν Θράκη τήν ὁποία διαρκῶς χαρακτήριζε ὡς τουρκική καί ὄχι ὡς μουσουλμανική –ὅπως εἶναι ἐπίσημα ἀναγνωρισμένη, μίλησε ὁ δικηγόρος Ξάνθης, Ἀχμέτ Καρά, πού ἀνέφερε ὅτι τήν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν δέν τήν ὑπέγραψε ἡ Τουρκική Δημοκρατία ἡ ὁποία συστάθηκε μετά ἀπό αὐτή, ἀλλά οἱ ξένες δυνάμεις καί ἡ Ἑλλάδα, ἑρμηνεύοντας, ἔτσι αὐθαίρετα, ὅτι ἡ λέξη μουσουλμανική δέν εἶναι ἀποδεκτή ἀπό τό τουρκικό κράτος.

Κατηγόρησε τό ἑλληνικό Κράτος καί τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ὅτι κλείνουν μειονοτικά σχολεῖα λόγῳ ἐλλείψεως μαθητῶν καί ἰσχυρίσθηκε ὅτι αὐτός ὁ νόμος ἀφορᾶ τά δημόσια ἑλληνικά σχολεῖα κι ὄχι τά μειονοτικά, ἐνῷ ἀνέφερε ὅτι σέ ὅλη τήν Θράκη δέν λειτουργεῖ μειονοτικό νηπιαγωγεῖο. Ὑπεστήριξε ἀκόμη ὅτι ἰδιῶτες ἔχουν στραφεῖ δικαστικά στό αἴτημα νά δημιουργηθεῖ ἰδιωτικό μειονοτικό νηπιαγωγεῖο κι ὅτι ἡ ἐκδίκαση τῆς ὑπόθεσης ἀναμένεται σύντομα.

Ἐν συνεχείᾳ ἔκανε ἐκτενῆ ἀναφορά καί στήν «Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης» πού μέ ἀποφάσεις ἑλληνικῶν δικαστηρίων κρίθηκε μή νόμιμη ἡ λειτουργία της, λέγοντας ὅτι τόν προσεχῆ Δεκέμβριο ἀναμένεται καί πάλι νά συζητηθεῖ τό θέμα στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο μαζί μέ ἄλλες ὑποθέσεις πού ἀφοροῦν ἕναν σύλλογο μέ τήν ἐπωνυμία «Τούρκων Γυναικῶν Ροδόπης» καί ἕναν ἀκόμα πού ἀφορᾶ τήν νεολαία.

Στό φόρουμ μίλησε καί ὁ Σωτήρης Μπλέτσας –στό παρελθόν εἶχε δικαστεῖ καί καταδικασθεῖ πρωτοδίκως, ἀθωώθηκε στό Ἐφετεῖο– γιά διασπορά ψευδῶν εἰδήσεων διανέμοντας φυλλάδια γιά μειονοτικές γλῶσσες στήν Ἑλλάδα. Ὁ κ. Μπλέτσας μίλησε γιά τήν βλάχικη γλῶσσα, κάνοντας λόγο γιά βλάχικη μειονότητα πού δέν στηρίζεται ἀπό τό κράτος ὅσον ἀφορᾶ τήν διάδοση τῆς γλώσσας καί τήν ἐκμάθησή της στά σχολεῖα.

Παρών στήν κλειστή ἐκδήλωση ἦταν καί ὁ Παναγιώτης Δημητρᾶς τοῦ Greek Helsinki Monitor καί ἄλλων ΜΚΟ, στον ὁποῖο ἔχει ἀσκηθεῖ ποινική δίωξη ὅτι μετεῖχε σέ ὀργανωμένες προσπάθειες παράνομης διακινήσεως μεταναστῶν μαζί μέ τόν πρόεδρο τῆς ΜΚΟ Αegean Boat Report, Τόμι Ὄλσεν, ἐνῷ ἔχει βρεθεῖ καί στό μικροσκόπιο τῆς Ἀρχῆς γιά Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος καί ἔχουν δεσμευθεῖ οἱ λογαριασμοί του, καθώς φέρεται ὅτι ἔπαιρνε χρηματοδοτήσεις γιά τήν ὑποστήριξη –ὑποτίθεται– ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀλλά καί διάφορα χρηματικά ποσά, πού τά διέθετε κατά τό δοκοῦν, δηλαδή γιά ἄλλους σκοπούς ἀπό ἐκείνους γιά τούς ὁποίους τά εἰσέπραττε.

Ἡ εἴσοδός μου στό «2013 Θεσσαλονίκη Φόρουμ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων-Οἱ ὑποχρεώσεις τῆς Ἑλλάδας ἀπό διεθνεῖς συμφωνίες καί τά δικαιώματα τῶν μειονοτήτων» δέν πέρασε ἀπαρατήρητη καί δέν ἦταν εὔκολη.

Κατά τήν ἄφιξή μου, ἀμέσως ρωτήθηκα ποιά εἶμαι καί ἄν εἶμαι προσκεκλημένη στό φόρουμ. Στήν ἀπάντηση ὅτι δέν ἔχω πρόσκληση καί ἦρθα νά παρακολουθήσω τίς ἐργασίες, ἀρχικά εἰσέπραξα χαμόγελα, ἀλλά λίγη ὥρα μετά ὑπέστην ἔλεγχο ταυτότητας ἀπό τούς διοργανωτές καί εἰσῆλθα στήν αἴθουσα, ἀφοῦ προηγουμένως ἐπέδειξα τήν δημοσιογραφική μου ταυτότητα. Μάλιστα ἕνας ἐκ τῶν διοργανωτῶν ἀπαίτησε νά μήν τραβήξω φωτογραφίες καί βίντεο, προσθέτοντας ὅτι στό τέλος θά μοῦ δώσουν ἐκεῖνοι φωτογραφίες καί βίντεο. Ἀνήκουστα πράγματα γιά κάποιους πού θέλουν νά λένε ὅτι ὑποστηρίζουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα.

πηγή