Επειδή, δεν ντρέπομαι να κηρύττω, το Ευαγγέλιο του ΧΡΙΣΤΟΥ· γιατί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται ότι ο ΘΕΟΣ δικαιώνει τον άνθρωπο, αρκεί αυτός να πιστέψει ολοκληρωτικά στο ΘΕΟ.

Όπως λέει κι η Γραφή: Ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Αποκαλύπτεται όμως και η οργή του ΘΕΟΥ από τον ουρανό για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων, που με τα άδικα έργα τους συγκαλύπτουν την αλήθεια.

Αυτό γίνεται γιατί ό,τι μπορούν να γνωρίζουν για το ΘΕΟ τούς είναι γνωστό, αφού ο ΘΕΟΣ τούς το φανέρωσε. Δηλαδή, παρ’ ό,τι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του ΘΕΟΥ και η Θεϊκή του ιδιότητα, μπορούσαν να τις δουν μέσα στη δημιουργία, από τότε που έγινε ο κόσμος.

Γι’ αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Ενώ γνώρισαν το ΘΕΟ μέσα από τη δημιουργία, ούτε Τον δόξασαν ούτε Τον ευχαρίστησαν ως ΘΕΟ. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο, και η ασύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, ως το σημείο, αντί για το Δημιουργό Αθάνατο ΘΕΟ, να προσκυνούν είδωλα που παρασταίνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα ζώα κι ερπετά.

Γι’ αυτό τους παρέδωσε ο ΘΕΟΣ στις βρωμερές επιθυμίες τους και τους άφησε να ατιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Στη θέση της Αλήθειας του ΘΕΟΥ έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτίση παρά Εκείνον που την έκτισε, ο Οποίος είναι άξιος Ευλογίας στους αιώνες… Αμήν.

(Απόστολος Παύλος)