Ευχαριστήθηκαν ή πόνεσαν

Μερικοί που τους παίνεψαν για αρετή ευχαριστήθηκαν, και την ηδονή της κενοδοξίας την νόμισαν για θεία παρηγοριά. Άλλοι που ελέχθηκαν για αμαρτία πόνεσαν, και τον ωφέλιμο πόνο τον νόμισαν ότι είναι ενέργεια της κακίας.

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής