-Γέροντα, πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε χωρίς ταυτότητα;

-Γέροντα, πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε χωρίς ταυτότητα;

-Γέροντα, πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε χωρίς ταυτότητα;