Για όταν θα αρχίσει η πείνα… Μια διήγηση από τα παλιά που δείχνει το μέλλον μας

Ντίνος Χριστιανόπουλος – “αγώνας για επιβίωση”