Γιατί μερικοί καλοί άνθρωποι, όταν αποθνήσκουν, αντιμετωπίζουν μεγάλη θλίψη και σωματική ταλαιπωρία, κατά τον αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα τους;

Και ο Άγιος Αρσένιος απήντησε: Για να φύγουν από αυτόν τον κόσμο καθαροί και χωρίς ενοχή προς την αιωνιότητα. Κατά κάποιον τρόπον αλατίζονται με το αλάτι αυτής της ταλαιπωρίας, για να απέλθουν καθαροί στον άλλον κόσμον.