Προφητικά

”Πρώτα θα γίνει ένας μεγάλος πόλεμος (…) Μετά θα έρθει ο Αντίχριστος”