Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΕΦΤΑΣΕ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΗΣΤΕΙΑ και προσευχή!

Στις 14 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη.

Όχι στο εωσφορικό νομοσχέδιο που επιστρέφει το γένος μας στην εποχή του χαλκού και των Σοδόμων 1540 π.Χ.

Τουλάχιστον, ακόμη και στα Σόδομα, είχαν οικογένειες !

Νὰ μιμηθοῦμε τους Νινευίτες καὶ νὰ πιάσουμε τὴν προσευχὴ καὶ τὴν νηστεία ἀπ’τα μαλλιά.

Τὴν παραμονὴ λοιπὸν τῆς ψηφίσεως τοῦ ν-ὁμοσχεδίου ἂς κρατήσουμε ἀλάδωτο ὅπως τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ ἂς κάνουμε γονυκλισίες καὶ προσευχὲς σὰν νὰ εἴχαμε στὸ χειρουργεῖο καὶ νὰ κινδύνευε τὸ παιδί μας.

«Τοῦτο τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῆ καὶ νηστεία» ·

Ἔστω λοιπὸν καὶ 5-10 νὰ βρεθοῦν νὰ προσευχθοῦν,πόσο μᾶλλον χιλιάδες ἀπ’όσους ἀγαποῦν Χριστὸ καὶ Παναγία στὴν Ἑλλάδα μας,δεν θὰ μᾶς ἀκούσει ὁ εὐσυμπάθητος Θεός;

Τὰ δαιμόνια ποὺ κυβερνοῦν χρόνια τώρα τὴν πατρίδα καὶ τὶς ζωές μας φεύγουν μόνο μὲ προσευχη καὶ μὲ νηστεία.

Ὑπομονὴ καὶ μετὰ ἀπὸ τὶς δεήσεις τις Μεγάλης Παρασκευῆς ἔρχεται ἡ Λαμπρὴ Ἀνάσταση.

ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Ν-ΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ