Η Πόλη έπεφτε και οι Κρητικοί μάχονταν στους πύργους της Κωνσταντινουπόλεως ηρωικά!

Η Πόλη έπεφτε και οι Κρητικοί μάχονταν στους πύργους της Κωνσταντινουπόλεως ηρωικά!