Η ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Η ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ