Η συγκλονιστική πρώτη φορά που ο μετέπειτα π. Σεραφείμ Ρόουζ επισκέφθηκε μια Ορθόδoξη Eκκλησία

Η συγκλονιστική πρώτη φορά που ο μετέπειτα π. Σεραφείμ Ρόουζ επισκέφθηκε μια Ορθόδoξη Eκκλησία

Η συγκλονιστική πρώτη φορά που ο μετέπειτα π. Σεραφείμ Ρόουζ επισκέφθηκε μια Ορθόδoξη Eκκλησία

Oταν επισκέφθηκα μιά Ορθόδoξη Eκκλησία για πρώτη φορά, μου συνέβη κάτι που σε κανένα βουδιστικό ή άλλο ανατολικό ναό δεν είχα νοιώσει. Κάτι μέσα στην καρδιά μου μου είπε ότι γύρισα σπίτι.
Η έρευνα μου για την αλήθεια είχε τελειώσει.
Με αυτή την αποκάλυψη της Ορθοδοξίας και με την συναναστροφή μου με Ορθοδόξους, μιά καινούργια σκέψη γεννήθηκε στο μυαλό μου: ότι η αλήθεια δεν είναι μιά αφηρημένη ιδέα, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένη και αξίζει να αγαπιέται με όλη μας την καρδιά και με όλο μας το είναι.
Έτσι, γνώρισα τον Χριστό.
+Ιερομόναχος Σεραφείμ Ρόουζ