Η βασίλισσα Ελένη με ευλάβεια πήγαινε στις εκκλησίες.

”Δεν αδιαφορούσε για την άλλη αφοσίωσή της προς το Θεό, εμφανιζόμενη να πηγαίνει συνέχεια στην εκκλησία του Θεού, και προσφέροντας λαμπρά κειμήλια στους ευκτήριους οίκους, χωρίς να υποτιμά τους ναούς και στις παραμικρότερες πόλεις.

[sc name=”vyzantina-skoylarikia” ][/sc]

Μπορούσε να δει κανείς τη θαυμάσια αυτή γυναίκα να συναναστρέφεται με το πλήθος με σεμνή και κόσμια ενδυμασία και να εκδηλώνει την ευλάβειά της προς το Θεό με κάθε θεοφιλή της πράξη.”

Βίος Μεγάλου Κωνσταντίνου , Ευσέβιος Καισαρείας.Λόγος Δ’, 45. Εκδόσεις Ζήτρος