Καλό μήνα από την Βασιλεύουσα

Καλό μήνα από την Βασιλεύουσα

Καλό μήνα από την Βασιλεύουσα

Φωτογραφίες από δημοσιεύσεις Ρωμιών της Πόλης