Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀνώτερη ἀπό τήν κιβωτὸ τοῦ Νῶε

Παρέλαβε ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε

ἄλογα ζῶα καὶ ἔσωσε ἄλογα ζῶα·

παραλαμβάνει ἡ Ἐκκλησία παράλογους ἀνθρώπους

καὶ ὄχι μόνον τοὺς σώζει, ἀλλὰ καὶ τοὺς μεταμορφώνει.

Παρέλαβε ἡ κιβωτὸς κόρακα καὶ ἔστειλε κόρακα·

παραλαμβάνει ἡ Ἐκκλησία ἀνθρώπους μαύρους

ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, σὰν τὸν κόρακα, καί

τοὺς παραδίδει ἀθώους σὰν τὰ περιστέρια·

παραλαμβάνει ἀνθρώπους μὲ ἄγρια συναισθήματα,

σὰν τὸ λύκο, καὶ τοὺς παραδίδει ἥμερους σὰν τὰ πρόβατα.

Γιατί, ὅταν μπεῖ μέσα στὴν Ἐκκλησία

ἄνθρωπος ποὺ ἁρπάζει, ποὺ εἶναι πλεονέκτης,

καὶ ἀκούσει τά θεῖα λόγια τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας,

ἀλλάζει νοοτροπία, καὶ ἀντὶ γιὰ λύκος ποὺ ἦταν γίνεται πρόβατο.

Καὶ ὁ μὲν λύκος ἁρπάζει καὶ τὰ ξένα πρόβατα,

ἐνῶ τὸ πρόβατο χαρίζει καὶ τὸ μαλλί του.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος