ΛΙΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΟΛΛΟΙ είναι οι φίλοι τής Ουράνιας Βασιλείας τού Χριστού, λίγοι είναι όμως εκείνοι πού ΒΑΣΤΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ.
ΠΟΛΛΟΙ είναι αυτοί πού θέλουν νά είναι κοινωνοί τής Τράπεζας του Μυστικού Δείπνου τού Χριστού, λίγοι όμως ΤΗΣ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ.
ΠΟΛΛΟΙ θέλουν να χαίρονται μαζί με τόν Χριστό, λίγοι όμως νά υποφέρουν κάτι μαζί Του Η ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ.
[sc name=”agioreitiko-thymiama” ][/sc]
ΠΟΛΛΟΙ ακολουθούν τό Χριστό μέχρι τόν διαμερισμό τού Άρτου, λίγοι όμως μέχρι τό πικρό ΠΟΤΗΡΙ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ.
ΠΟΛΛΟΙ μένουν έκθαμβοι πρό τών θαυμάτων ΤΟΥ, λίγοι όμως τόν ακολουθούν ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ.
ΠΟΛΛΟΙ τόν τιμούν καί τόν δοξάζουν εφ’όσον απολαμβάνουν τίς δωρεές ΤΟΥ και τήν γλυκύτητα τής παρηγοριάς Του, όταν όμως γιά λίγο έστω αποσύρει τή Χάρη Του, αρχίζουν τούς θρήνους καί τό θάρρος τούς εγκαταλείπει.
Αυτοί όμως πού αγαπούν τόν Ιησού ανιδιοτελώς καί όχι γιά τίς δωρεές Του, υπομένουν καί τίς δοκιμασίες πού επιτρέπει χωρίς νά γογγύζουν καί μέσα στή θλίψει ή τή χαρά, ακατάπαυστα ΤΟΝ ΔΟΞΑΖΟΥΝ.
Όσοι σκέπτονται μόνο τό ατομικό τους κέρδος, αυτοί αγαπούν τούς εαυτούς των καί όχι το Χριστό.
Σπανίως θά βρεθεί άνθρωπος τόσο πνευματικός ώστε νά δουλέψει γιά τό Θεό ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ.
ΜΙΚΡΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΊΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΎΡΟΥ ……!!!
Ευλογία Κυρίου!