Λυτρώνει τον άνθρωπο

Η πνευματική ζωή πραγματώνεται διά της πίστεως, αλλά η πίστη επιβεβαιώνεται με τα έργα. Όταν θέλετε να νικήσετε τους δαίμονες οφείλετε να υποχωρείτε μπροστά στην κακία των ανθρώπων. Σε προσβάλλει κάποιος; Υποχώρησε σ’ αυτόν και τότε θα επέλθει ειρήνη και ησυχία, που λυτρώνει τον άνθρωπο από τη σύγχυση.

Άγιος Σεραφείμ Ρομάντσιωφ