Μαρμαρωμένος προσμένεις και εσύ

Κάποιοι δεν ξεχάσαμε…
Κάποιοι βλέπουμε την πικρή αλήθεια και ευχόμαστε ο ένας στον άλλο ”Καλή λευτεριά”.

Το αντίχριστο ψευτορωμαίικο δεν είναι η πατρίδα μας. Στα σπίτια μας, στις ενορίες και στα μοναστήρια που αντιστέκονται, ζει και αναπνέει το Βυζάντιο και προσμένει την ανάσταση ολόκληρου του Γένους.
Μαρμαρωμένος προσμένεις και εσύ, Παλαιολόγε, μαρμαρωμένος και ο χρόνος που σταμάτησε εκεί στην Πύλη του Αγίου Ρωμανού.
Καλή Ανάσταση, καλή λευτεριά, αδέρφια!

Γ.Θ