Με αυτά δυναμώνει η πρακτική άσκηση και στερεώνεται η θεωρητική επίδοση.

Η πίστη είναι που δίνει υπόσταση σ΄όσα ελπίζουμε, όπως και η φρόνηση στην ψυχή και η ταπείνωση στην αρετή.Και είναι παράδοξο, πως τα αυτοτελή -όπως είναι τα ελπιζόμενα αγαθά, η ψυχή και η αρετή- είναι ατελή χωρίς τις ιδιότητες που τα χαρακτηρίζουν- όπως είναι η πίστη, η φρόνηση και η ταπείνωση.
Ο Κύριος θα προφυλάξει, λέει ο Ψαλμωδός, την είσοδο σου και την έξοδό σου, δηλαδή την είσοδο των φαγητών και την έξοδο των λόγων με την εγκράτεια.
Γιατί εκείνος που έχει εγκράτεια εισόδου και εξόδου στα φαγητά και στα λόγια, αποφεύγει την επιθυμία των οφθαλμών και καταπραΰνει τον παράλογο θυμό. Αυτά πρέπει περισσότερο απ΄ όλα να φροντίζει ο αγωνιζόμενος και να τα επιδιώκει με κάθε τρόπο.
Γιατί με αυτά δυναμώνει η πρακτική άσκηση και στερεώνεται η θεωρητική επίδοση.
Μερικοί έχουν πολλή επιμέλεια για την είσοδο των φαγητών, για την έξοδό όμως των λόγων δείχνουν αμέλεια. Αυτοί δεν γνωρίζουν να διώχνουν τον θυμό από την καρδιά τους, ούτε την επιθυμία από τη σάρκα τους, κατά τον Εκκλησιαστή, με τα οποία κτίζεται η καθαρή καρδιά από καινοποιό Πνεύμα.
Η λιτότητα των φαγητών βρίσκεται στην κατώτερη ποιότητα της τροφής, ενώ το ακατηγόρητο των λόγων βρίσκεται στην καλύτερη ποιότητα της σιωπής.

 

Όσιος Ηλίας ο ‘Εκδικος