Ὁ Ἅγιος Πορφύριος γιὰ γάμο Χριστιανῆς μὲ μασώνο

«Συζητοῦσα μιὰ μέρα μὲ τὸν Γέροντα γιὰ τίς αἱρέσεις κι ἐκεῖνος μοῦ διηγήθηκε:

Μιὰ φορὰ ἦλθε σὲ μένα μιὰ καλὴ κοπέλα, μορφωμένη, ἀπὸ καλὸ σπίτι καὶ χριστιανή, πήγαινε μάλιστα καὶ σὲ χριστιανικὴ ὀργάνωση. Μοῦ εἶπε ὅτι τῆς προξενεύουν ἕναν πολὺ καλὸ κύριο, σοβαρό, πλούσιο, μορφωμένο, μόνο ποὺ ἦταν μασόνος. Μὲ ρώτησε τί νὰ κάνει. Τῆς εἶπα νὰ μὴν τὸν πάρει, ἀφοῦ ἦταν μασόνος. Ἄρχισε νὰ μοῦ λέει, ὅτι εἶναι πολὺ καλὸς χαρακτῆρας καὶ γι’ αὐτὸ θὰ μπορέσει νὰ τὸν προσελκύσει στὸ Χριστό. Τῆς εἶπα ὅτι δὲ θὰ μπορέσει νὰ πετύχει τίποτε. Δὲ μὲ ἄκουσε καὶ τὸν παντρεύτηκε. Ἀπὸ τότε δὲν ξαναῆρθε γιὰ πολλὰ χρόνια. Ὥσπου μιὰ μέρα, ἔφθασε μὲ τὸν ἄνδρα της καὶ τὸ παιδί της. Μπῆκε μόνη της στὸ κελί μου. Τὴ ρώτησα, πῶς τὰ περνᾶς; Μοῦ εἶπε καλά. Κάθε πότε πηγαίνεις Ἐξομολόγηση καὶ Θεία Κοινωνία; Περίπου κάθε χρόνο. Κάθε πότε πᾶς στὴν Ἐκκλησία; Κάπου κάπου, ἀραιά. Τὴ ρώτησα καὶ μερικὰ ἄλλα καὶ πῆρα ἀνάλογες ἀπαντήσεις. Τῆς λέω: Φώναξε τὸν ἄνδρα σου. Ἦρθε ὁ ἄνδρας της μὲ τὸ παιδί τους. Εἶπα στὸν ἄνδρα της: “Ξέρεις, ἡ γυναῖκα σου, πρὶν σὲ παντρευτεῖ, μὲ βεβαίωσε ὅτι θὰ σὲ κάνει χριστιανό, ἀλλὰ βλέπω, ὅτι ἐσὺ τὴν ἔκανες μασόνα”.

Γέροντα – ρώτησα – πῶς πίστεψε αὐτὴ ἡ γυναίκα ὅτι θὰ κάνει το μασόνο χριστιανό, ἀφοῦ ἡ μασονία πολεμᾶ ἀνοιχτά το χριστιανισμό; Μοῦ ἀπάντησε: “Ὄχι, αὐτὸ τὸν πόλεμο τὸν κάνουν οἱ ἄλλοι. Οἱ μασόνοι κάνουν κρυφὸ πόλεμο, γι’ αὐτὸ εἶναι ἐπικίνδυνοι. Δὲ σοῦ λένε μὴν κάνεις τὸ σταυρό σου, μὴν πᾶς στὴν Ἐκκλησία, στὴν Ἐξομολόγηση. Σοῦ λένε πήγαινε, ἀλλὰ ἔλα καί σὲ μᾶς. Σὲ ἐπηρεάζουν σιγὰ σιγὰ, ἔτσι ποὺ νὰ μὴν καταλάβεις ὅτι, ἀπὸ κάποια στιγμὴ καὶ μετά, ἔπαψες στὴν πραγματικότητα νὰ εἶσαι χριστιανὸς καὶ ἔγινες μασόνος”.

Ὁ Γέροντας γνώριζε ὄχι μόνο τὸ περιεχόμενο τῶν αἱρέσεων, ἀλλὰ καὶ “τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου”, καὶ ἐφιστοῦσε τὴν προσοχὴ τῶν χριστιανῶν, γιὰ νὰ μὴν παγιδευτοῦν καὶ ἡττηθοῦν στὸν ἀγῶνα τους… πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότοὺς τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις (Ἐφ. Στ΄, 12)».


[Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν, ἐκδ. Ι. Μονὴ Μεταμορφώσεως, Μήλεσι, σελ. 250-251]