Ορθοδοξία

Ο Απόστολος Παύλος έχει ξεχωρίσει τέσσερις νόμους, που διέπουν τον εσωτερικό άνθρωπο.

Η ύπαρξη του ανθρώπου , κατά τον Απόστολο Παύλο , διέπεται από αυτές τις τέσσερις δυνάμεις ή νόμους: 1.Από τη δύναμη του Θεού, 2. από τη δύναμη της συνείδησης, 3. από τη δύναμη του ασυνειδήτου και 4. από τη δύναμη της αμαρτίας.

Η δύναμη του Θεού είναι η ενέργεια του Θεού. Η δύναμη της συνειδήσεως είναι η καθαρή συνείδηση του ανθρώπου ,η οποία είναι ένα με την ενέργεια του Θεού. Η δύναμη του ασυνειδήτου είναι η δύναμη της άρνησης , δηλαδή του εκουσίου εσωτερικού σκότους (αρνητικό ασυνείδητο) και τέλος η δύναμη της αμαρτίας , είναι η δύναμη του σατανά.

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!