Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἀντέχουνε νὰ στερηθοῦν ἀπὸ κάτι ποὺ ἔχουν συνηθίσει· οὔτε κἄν ἀπὸ τοὺς φόβους τους. Βάλτερ Λάντορ


Παραδοσιακό Βουλγαρικό τραγούδι 

Kadinelia – Traditional Bulgarian Song