Ορθοδοξία

Όπως στο σώμα μας συμβαίνουν διάφορες ασθένειες, το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή μας.

Υπάρχει τύφλωση σωματική, υπάρχει επίσης τύφλωση ψυχική. Ως εκ τούτου , κάποιοι έχουν στα μάτια τους και μέλλαν ύδωρ, εξαιτίας του οποίου , αν και κοιτούν , τίποτα δεν βλέπουν.
Κατά τον ίδιο τρόπο, υπάρχει το μέλαν ύδωρ και στα μάτια της ψυχής, εξαιτίας του οποίου αυτά δεν διακρίνουν το παραμικρό.

ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ