Όταν η σόμπα είναι ζεστή και πυρακτωμένη από τα ξύλα που καίγονται, δεν μπορεί κάποιος να την κλέψει. Πρέπει να σβήσει η φωτιά και μετά…

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την ψυχή, που έχει Χάρη μετανοίας, όταν ζει με την ευχή του Χριστού και κάνει έργα μετανοίας…
Την ψυχή αυτή, ο διάβολος δεν μπορεί να την πλησιάσει, διότι θα κατά καεί.
Αυτήν την Χάρη μετανοίας να μας χαρίζει ο Κύριος σε όλους, μέχρι το τέλος της ζωής μας, ώστε να παραδώσουμε την ψυχή μας στα χέρια του Χριστού