Π. Αυγουστίνος Καντιώτης: Είπε ακόμα ο άγιος κι αυτή την προφητεία· «Μετά το γενικό πόλεμο θα ζήσει ο λύκος με τ’ αρνί»

Είπε ακόμα ο άγιος κι αυτή τήν προφητεία· «Μετά τό γενικό πόλεμο θά ζήση ο λύκος μέ τ’ αρνί» (πρ. 60, σ. 308).

Είνε ποτέ δυνατόν νά βοσκή­ση λύκος μέ αρνί καί νά μήν τό φάη; Τί εννοούσε ο άγιος Κοσμάς; Υπάρχουν δύο λογιών λύκοι. Υπάρχει ο λύκος πού ξέρετε, στά βουνά· υπάρ­χει όμως κ’ ένας άλλος λύκος, ο κακός καί δι­εστραμμένος άνθρωπος· ο φονιάς πού βάφει τά χέρια του στό αίμα, αυτός πού παλαμίζει τό Ευαγγέλιο στά δικαστήρια, αυ­τός πού βλαστημάει τά θεία, αυτός πού δέν πατάει στήν εκ­κλησία, αυτός πού δέρνει τή γυ­ναίκα του καί τυ­ραννάει τά παιδιά του, ο χαρτοπαίκτης, ο άσω­τος, αυτός πού δέν έχει μέσα του Θεό.

Αυτοί είνε τά θηρία τά μεγάλα· μά θά ρθή μέρα πού κι αυτοί θά γονατίσουν μπροστά στό Χριστό, όλοι αυτοί οι λύκοι θά γίνουν αρνιά, καί όλος ο κόσμος θά γίνη ένα μαντρί μεγάλο μέ πρόβα­τα ήμερα, πού θά ‘χουν ένα ποιμένα, τό Χριστό.

Πηγή
simeiakairwn.wordpress.com