π. Στυλιανός Καρπαθίου για τρανσεξουαλισμό

Ο πάτερ Στυλιανός Καρπαθίου έχοντας επιστημονικό υπόβαθρο εκφράζει την θέση της Ορθόδοξης εκκλησίας για τον τρανσεξουαλισμό. 1999