Πλησίασε η ώρα… Λάμπει η Πόλη σαν φωτιά, αστράφτει και βροντάει

Απλά υπέροχο…