Ορθοδοξία

Ποιο είναι το έργο των αγγέλων;

Έργο των αγγέλων είναι να δοξολογούν τον Θεό. Όλη η επουράνια στρατιά ένα έργο έχει, αυτό, να δοξολογεί τον Κτίστη. Όλη η κτίση, και η βουβή, και εκείνη που έχει φωνή, η υπερκόσμια και η επίγεια δοξάζει τον Πλάστη.
Οι φύλακες άγγελοι της ζωής μας με περισσότερη αφοσίωση παραμένουν κοντά σ’ εκείνους που έχουν καθαρθεί με τη νηστεία.
Άγγελοι είναι αυτοί που κάνουν την απογραφή των νηστευτών σε κάθε Εκκλησία.
Και ο απόστολος Παύλος λοιπόν επειδή γνώρισε ότι οι άγγελοι έχουν επιταχθεί (επιστρατευθεί) τρόπον τινά ως παιδαγωγοί ή παιδονόμοι των ανθρώπων, τους επικαλέστηκε ως μάρτυρες.
Ότι συνοδεύει καθένα από τους πιστούς ένας άγγελος, που σαν κάποιος παιδαγωγός και κηδεμόνας διευθύνει τη ζωή μας,κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αρκεί να θυμηθεί τα λόγια του Κυρίου, που είπε: Να μην περιφρονήσετε ούτε έναν από τους μικρούς αυτούς, γιατί οι φύλακες άγγελοι τους έχουν παρρησία ενώπιον του Θεού και ατενίζουν πάντα το πρόσωπο του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς.
Οι άγγελοι δεν επιδέχονται καμία αλλοίωση. Γιατί κανείς ανάμεσα στους αγγέλους δεν είναι παιδί, ούτε νεαρός, ούτε γέροντας, αλλά παραμένουν στην κατάσταση στην οποία πλάστηκαν από την αρχή, και η σύστασή τους (η ουσία τους) διατηρείται ακέραια (πλήρης) και αμετάτρεπτη (αμετάβλητη).

Μέγας Βασίλειος