Πολύ ωφελούν τά διάφορα πατερικά βιβλία στις µέρες µας ...έστω µιά ή δυο γραµµές την ηµέρα. Είναι βιταµίνες πολύ δυναµωτικές

Πολύ ωφελούν τά διάφορα πατερικά βιβλία στις µέρες µας …έστω µιά ή δυο γραµµές την ηµέρα. Είναι βιταµίνες πολύ δυναµωτικές

Πολύ ωφελούν τά διάφορα πατερικά βιβλία στις µέρες µας …έστω µιά ή δυο γραµµές την ηµέρα. Είναι βιταµίνες πολύ δυναµωτικές

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

Πολύ ωφελούν τά διάφορα πατερικά βιβλία, πού στις µέρες µας, δόξα τω Θεώ, κυκλοφορούν κατά χιλιάδες. Σ’ αυτά βρίσκει κανείς ο,τι ποθεί, ό,τι τού χρειάζεται. Είναι γνήσια πνευµατική τροφή και οδηγούν µέ ασφάλεια στον πνευµατικό δρόµο. Γιά να βοηθήσουν όµως, πρέπει να διαβάζωνται µε ταπείνωση και προσευχή.
Τα πατερικά κείµενα µοιάζουν µε αξονικές τοµογραφίες, γιατί όπως σ’ εκείνες φωτογραφίζεται η σωµατική κατάσταση τού άνθρωπου, έτσι καί σ’ αυτά φωτογραφίζεται η πνευµατική του κατάσταση. Κάθε πρόταση των πατερικών κειµένων δεν κρύβει ένα αλλά πολλά νοήµατα, και καθένας τα καταλαβαίνει ανάλογα µε την πνευµατική του κατάσταση.
Ο Ευεργετινός είναι ευεργεσία µεγάλη, γιατί µπορούµε να γνωρίσουµε όλο το πνεύµα των Αγίων Πατέρων. Βοηθάει, γιατί περιγράφει τους αγώνες των Πατέρων γιά όλα τά πάθη µε την σειρά, και η ψυχή γνωρίζει πώς εκείνοι δούλεψαν και βοηθιέται. Τα Συναξάρια πάλι είναι αγιασµένη ιστορία, γι’ αυτό πολύ βοηθούν – ιδίως τα παιδιά –, αλλά να µήν τα διαβάζουµε σαν ιστορίες.
∆εν χρειάζεται να έχουµε γνώση πολλή, γιά να αποκτήσουµε ευλάβεια. Έάν τα λίγα πού ξέρουµε τα συλλογιζώµαστε, θα κεντηθή η καρδιά. Ένας από ένα τροπάριο τινάζεται στον αέρα, και άλλος τα ξέρει όλα άπ’ έξω και δεν νιώθει τίποτε, γιατί κινείται έξω από τήν πνευµατική πραγµατικότητα. ∆ιαβάζετε λοιπόν Πατέρες, έστω µιά ή δυο γραµµές την ηµέρα. Είναι βιταµίνες πολύ δυναµωτικές.
Για το βιβλίο Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου – Πνευματική αφύπνιση, Λόγοι Β’, Ι. Ησυχαστήριον ” Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος” Σουρωτή Θεσσαλονίκης δείτε => ΕΔΩ