Προχθές μέσα από τον ναό της Αναστάσεως...

Προχθές μέσα από τον ναό της Αναστάσεως…

Προχθές μέσα από τον ναό της Αναστάσεως…