Προκειμένου να τα πάει καλά με τον διάβολο έκρυψε τον Σταυρό του!

Προκειμένου να τα πάει καλά με τον διάβολο έκρυψε τον Σταυρό του!