Πρώτα ο Θεός! Έχει ο Θεός! Δόξα τω Θεώ!

Τρεις σύντομες προτάσεις και περιεκτικές Πίστεως, Ελπίδος και Ευχαριστίας προς τον Θεόν.

Ας συνηθίσουμε να τις λέμε συχνά στις περιστάσεις της ζωής και μόνες τους με λίγο κόπο και ταπείνωση είναι Σωτήριες