Ρίγος από την διήγηση του μακαριστού Δ.Παναγόπουλου - Ήρθα να φυλάξω την Κόρινθο διότι απόψε το βράδυ θα καταστραφεί

Ρίγος από την διήγηση του μακαριστού Δ.Παναγόπουλου – Ήρθα να φυλάξω την Κόρινθο διότι απόψε το βράδυ θα καταστραφεί

Ρίγος από την διήγηση του μακαριστού Δ.Παναγόπουλου – Ήρθα να φυλάξω την Κόρινθο διότι απόψε το βράδυ θα καταστραφεί

πηγή