Ρίγος από τις αποκαλύψεις για την ένωση των εκκλησιών που έρχεται ταχέως. Στρατευμένοι πράκτορες των ΗΠΑ με ράσα!

Ρίγος από τις αποκαλύψεις για την ένωση των εκκλησιών που έρχεται ταχέως. Στρατευμένοι πράκτορες των ΗΠΑ με ράσα!

Ρίγος από τις αποκαλύψεις για την ένωση των εκκλησιών που έρχεται ταχέως. Στρατευμένοι πράκτορες των ΗΠΑ με ράσα!

-Ὅταν ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔλεγε ὅτι ἡ ἕνωση δὲν θὰ γίνει παρὰ τὸ 2054, συγγνώμη ἀλλὰ ψεύδεται!
-Τὸ 1992 διαβεβαίωνε ὅτι ἡ ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως στηρίζει τὸν μοναδικὸ γνήσιο ἐπίσκοπο Οὐκρανίας Ὀνούφριο καὶ καταδίκαζε τὸν Φιλάρετο καὶ τὸν Ἐπιφάνιο καὶ μετὰ ἀπὸ 20 χρόνια τους ἔκανε Ἐκκλησία.
-Καταλήγουμε στὴν μασονικὴ θεωρία ποὺ πέρασε καὶ στοὺς προτεστάντες τῆς ἀοράτου ἐκκλησίας ὅτι ὅλοι εἴμαστε ἐκκλησία καὶ ἂς διαφέρουμε!
-Θὰ προχωρήσουν γρήγορα στὴν ἕνωση. Βιάζονται!
-Τὸ ὑπερμνημόνιο εἶναι κείμενο φτιαχτὸ κατὰ τῆς ἐκκλησίας μὲ πονηρὸ σκοπό.
-Ὁ μασόνος Μελέτιος Μεταξακης ἤθελε νὰ ἀλλάξει ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία
❈ π. Σεραφεὶμ Ζήσης (ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς 12/5/2024)