Συγκλονιστικός ο Σταμάτης Σπανουδάκης: Ένας άνθρωπος μίλησε για τον Χριστό και έτσι έγινε η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία

Συγκλονιστικός ο Σταμάτης Σπανουδάκης: Ένας άνθρωπος μίλησε για τον Χριστό και έτσι έγινε η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία

Συγκλονιστικός ο Σταμάτης Σπανουδάκης: Ένας άνθρωπος μίλησε για τον Χριστό και έτσι έγινε η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία