Συνταγή επιβίωσης. Αποξηραμένο κρέας – Pemmican με μεγάλη διάρκεια ζωής

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 2 τρόφιμα που μπορούν να κρατήσουν για  5 – 10 χρόνια

πηγή: Ορθόδοξος Χριστιανισμός – Χριστιανική πίστη