Τα 2 ημίχρονα…

Άγιος Παίσιος: ο πόλεμος ο μεγάλος θα γίνει σε 2 ημίχρονα το πρώτο ημίχρονo θα είναι στη Μέση Ανατολή και θα κάνουν την Παλαιστίνη γήπεδο δηλ.θα την ισοπεδώσουν.
Πρωτα θα κάνουν την Παλαιστίνη γήπεδο και ύστερα η Νεκρά Θάλασσα θα γίνει ο τάφος τους.
.Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο
Ο Γέροντας Θεόδωρος ή Νείλος στο Αγιοφάραγγο της Κρήτης ασκητής που κοιμήθηκε πριν 5 χρόνια έλεγε εκεί που θα είστε ήσυχα να πίνετε τον καφέ σας θ’ άκουσετε ένα πρωί ότι το Ισραήλ χτύπησε το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας τότε παιδιά μου θ΄αρχίσουν όλα τα μεγάλα γεγονότα.