ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ

💢Μπορούμε να σωθούμε και δεν θέλουμε! Γιατί έχουμε τη δυνατότητα αν θέλουμε, να κόψουμε τα πάθη μας, όσο ακόμη είναι μικρά, αλλά δεν φροντίζουμε για κάτι τέτοιο.

💢Και τα αφήνουμε να σκληρύνουν τόσο εις βάρος μας, ώστε να φτάσουν στην πιο μεγάλη και δυνατή ακμή τους.

💢Γιατί άλλο είναι να ξεριζώσεις ένα μικρό χορταράκι επειδή αυτό αμέσως ξεριζώνεται, και άλλο είναι να ξεριζώσεις ένα μεγάλο δέντρο.

~ Αββάς Δωρόθεος.