Θα έρθει καιρός που θα ζητάμε έστω μια ώρα απ ὅλο αυτό το χρόνο και δεν θα τον βρίσκουμε

Πόσοι επιθυμούν ν ἀκούσουν λόγο Θεού και δεν τον βρίσκουν;
Και εμείς τόσα πολλά ακούμε και τα περιφρονούμε και δεν βγαίνουμε από την εμπαθή κατάστασή μας. Ο Θεός γνωρίζει πόσο εκπλήττομαι για την αναισθησία των ψυχών μας! Μπορούμε να σωθούμε και δεν θέλουμε!
Γιατί έχουμε τη δυνατότητα, αν θέλουμε να κόψουμε τα πάθη μας όσο ακόμη είναι μικρά, αλλά δεν φροντίζουμε για κάτι τέτοιο. Και τα αφήνουμε έτσι να σκληρύνουν τόσο εις βάρος μας, ώστε να φτάσουν στην πιο μεγάλη και δυνατή ακμή τους.
Γιατί, όπως πολλές φορές σας είπα, άλλο είναι να ξεριζώσεις μικρό χορταράκι – επειδή αυτό αμέσως ξεριζώνεται – και άλλο είναι να ξεριζώσεις μεγάλο δέντρο.’

 

~ Ἀββάς Δωρόθεος – Ἔργα Ἀσκητικά ΙΑ’