Επίκαιρα

Το Ντονμπάς της Ελλάδας… Σκεφτείτε την Βόρειο Ήπειρο να ανακηρυσσόταν ανεξάρτητο κράτος

Για να κατανοήσετε το τί έγινε στην Ανατολική Ουκρανία:
Σκεφτείτε την Βόρειο Ήπειρο να ανακηρυσσόταν ανεξάρτητο κράτος και την Ελλάδα να την αναγνώριζε.